Dan Johansson

29

"Med tanke på hela Raseborg - Kaikkia Raaseporilaisia ajatellen"

Jag är raseborgare, med rötter i Bromarf, Snappertuna och Ekenäs skärgård. I Karis växte jag upp och där bor jag. Skärgården ligger mig mycket nära om hjärtat.
Numera är jag pensionär men var 17 år lektor i modersmålet och därefter 16 år ordförande för lärarfacket FSL.
Utbildning, skola, barn och ungdomar är viktiga, men också trivsel och välmående för alla oberoende av ålder, språk eller bosättningsort. Raseborg är vidsträckt och det är viktigt att vi kan leva bra överallt i vår stad.

Namn: Dan Johansson
Födelseår: 1955
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: pens. lärare
E-post: djohansson5@icloud.com

Viktiga politiska frågor

Kultur

Människan lever inter av bröd allenast. Kultur ska vara lättillgänglig, som biblioteken, och det ska finnas en bredd som gör att alla kan få ut något av kulturen. Kultur och idrott/motion utesluter inte varandra utan tvärtom stöder den ena det andra. Stadens roll är att sköta vissa saker i egen regi och att samtidigt ge möjligheter för andra att jobba med eller ta del av utbudet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

I Raseborg är vi nästan självförsörjande med ett rikt utbud på dagisar och skolor på båda språken, med gymnasier och yrkesutbildning och högskola. Vi har goda förutsättningar att i framtiden låta ung som vuxen studera på den egna hemorten. Det är styrka för Raseborg att slå vakt om.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunen/staden kan inte göra allt, men en hel del tjänster och anläggningar står till Raseborgarnas förfogande. T.ex. äldreomsorg och utbildning är viktiga men så är även gator och vägar och all annan infrastruktur, t.ex. vattenverket, för att inte tala om planering och underhåll för att vi alla ska må bra. Man ska inte underskatta frågor som trivsel och samhörighet. Allt detta ger oss välbefinnande och trygghet.

Läs mer i vårt valprogram ›