Johannes Wilson

124

"För en inkluderande, framåtsträvande och välmående stadsutveckling – tillsammans formar vi lokalsamhället i Vasa. Din röst är viktig!"

Alla har vi tankar och åsikter om hur vår närmiljö bör se ut och fungera. I den representativa demokratin behövs förtroendevalda lokalpolitiker som formar beslutsfattandet, i bästa fall är jag din röst!

Vasa är en beundransvärd stad med många möjligheter! Samhälle och politik är i konstant förändring - jag vill vara med och påverka Vasa i rätt riktning. Nedan har jag listat några centrala teman:

- Hela Vasa med omnejd. Vasa har en central roll för hela Österbotten!
- Inkludering av såväl unga som äldre. Vi måste se alla i samhället!
- Utbildning och arbetsmarknad. Satsningar på framtidens behov!
- Innovation och entreprenörskap. Goda förutsättningar för företagande!
- Ett gott språkklimat. Vi måste försäkra oss om att ha en stark svenskhet, samt en fungerande två- och flerspråkighet.

För tillfället skriver jag min magisteravhandling inom statskunskap med förvaltning som fokuserar på ungdomars demokratiattityder i Finland. Från tidigare har jag en fil.kand. inom internationella relationer. Däremellan har jag arbetat med nordiska relationer, assistent för riksdags- och EU-valet 2019 i Österbotten och senast som riksdagsassistent åt ledamot Mikko Ollikainen inom Svenska riksdagsgruppen.

- 2020–2021 fungerar jag som sekreterare inom SFP:s utbildningspolitiska utskott.
- Erfarenheter och mångsidiga förtroendeuppdrag inom olika ungdomsförbund – i Finland, Norden och Europa. Huvudsakligen ungdomars rättigheter och samhällsengagemang, demokratifrågor, social-liberal partipolitik samt nordiskt brobygge och nätverkande.

Med dessa kunskaper och erfarenheter är jag både beredd och villig att arbeta ihärdigt för SFP i Vasa med omnejd!

Namn: Johannes Wilson
Födelseår: 1994
Kommun: Vasa
Titel: Politices magisterstuderande
E-post: contact@johanneswilson.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vi lär så länge vi lever – jag vill vara med och skapa ett samhälle som satsar resurser och uppmuntrar till kontinuerligt lärande. Hela lärstigen har en viktig påverkan på oss individer.

Här har lärarna en central roll som blir allt viktigare. Samtidigt ställer Covid-19-pandemin och nya teknologiska utvecklingar allt större krav på lärarna. Därför vill jag arbeta för att lärare och också lärarstuderande har trivsamma och trygga arbetsmiljöer.

Låt oss utveckla Vasa till en ännu attraktivare studiestad, för svenska, finska och internationella studeranden. Det ger ett stort mervärde för hela staden!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunens ekonomi måste på ett ansvarsfullt sätt ses ur både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Små-, medelstora- och stora företag har alla en central roll i samhällsutvecklingen. För att inte glömma startup-företag! Vi måste ge bästa möjliga förutsättningar för näringslivet och företag att bedriva verksamhet i Vasa, vilket i sin tur skapar flera arbetsplatser och ökar sysselsättningen. Det är också viktigt att kommunen är en bra arbetsgivare!

Innovation och entreprenörskap är starkt sammanvävt. Själv kallar jag mig samhällsentreprenör eftersom jag är intresserad att ta fram projekt och planer som gynnar vårt gemensamma samhälle. Företagarnas röster måste höras i beslutsfattandet!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jämlikhet, rättvisa och öppenhet är ledord för ett välmående samhälle. Vi måste kunna garantera att alla invånare får stöd och hjälp i livets olika skeden. En av kommunens huvuduppgifter är att garantera en fungerande basservice. I Österbotten och Vasa är service på svenska en central sakfråga för mig! Satsningar på ett aktivt föreningsliv och rikligt utbud av hobbyer är viktiga. Jag vill arbeta för ett välmående Vasa!

Läs mer i vårt valprogram ›