Johan Hultkrantz

678

"Ett mera levande Helsingfors på svenska, inte enbart på dagis, skolor och hemmen! Mera utegym så att man kan träna spontant när som helst. Hållbara trafiklösningar för södra Helsingfors när Ärtholmen växer!"

Född på Lidingö utanför Stockholm, bott över halva livet, 26 år i Finlands huvudstad. Egen företagare sedan 20 år tillbaka. Fru och tre barn, bosatt på Ärtholmen sedan över 10 år!

Namn: Johan Hultkrantz
Födelseår: 1972
Kommun: Helsingfors
Hemort: Munkholmen/Ärtholmen
Titel: Placeringsmäklare
E-post: johan@hultkrantz.com

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

När arbetslivet blir allt tuffare mentalt och där kraven hela tiden ökar så är idrott och motion ytterst viktiga motpoler. Det vore bra med utegym där man spontant kan träna sin kropp för att hålla sin knopp i ordning!

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Trafiksituationen i södra Helsingfors i rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen kan vara svår. Ärtholmen kommer att byggas ute med bostäder och arbetsplatser för över 10 000 personer, det kommer att behövas hållbara trafiklösningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Det kan vara svårt att arbeta på en arbetsplats tillsammans med andra, i många fall så kan det vara bättre för många personer att arbeta som egna företagare så att man får utveckla sina egna idéer och synsätt utan att kompromissa med andra. Stöd och/eller lån till nya företagare samt en positiv syn till att arbeta i fria och kreaktiva former!

Läs mer i vårt valprogram ›