Johan Fredriksson

58

"För att hålla kommunen livskraftig behöver vi företag och yrkesutövare liksom unga/barnfamiljer. Kommunen bör erbjuda god service utan onödig byråkrati!"

Jag är en 63-årig ekonom och månskensbonde. Efter 36 år i bankbranschen koncentrerar jag mig nu på landskapsvård och äppelodling på min hemgård i Dragsfjärd, Söglö by. Utöver jobb och gårdens praktiska uppgifter har jag alltid varit samhällsintresserad och varit aktiv i otaliga föreningar längs åren, allt från amatörteater till idrott och äldrevård.

Vår kommun står inför stora utmaningar då det gäller befolkningsutvecklingen, åldersstrukturen och ekonomin.
Därför bör vi jobba för att våra företag och företagare mår bra och får god service. Varje ny arbetsplats och företagare är guld värd när det gäller att garantera kommunens framtid. Vidare bör vi se till att kommunen är attraktiv för ungdomar och barnfamiljer. Vi måste kunna erbjuda arbetsplatser och god service för att få dem att stanna/återvända till kommunen. På så sätt får vi invånare och tryggar arbetskraft för företagen samt skatteintäkter för kommunen.
Det är viktigt att vi kan hålla igång ett aktivt föreningsliv som skapar både trivsel och gemenskap. En annan viktig faktor för trivseln är miljön; vi kan var och en med små åtgärder hjälpa till att hålla närmiljön ren och välmående och i större perspektiv också hjälpa till att rädda Östersjön för kommande generationer.

Namn: Johan Fredriksson
Födelseår: 1957
Kommun: Kimitoön
Hemort: Dragsfjärd, Söglö by
Titel: Ekon.mag, landskapsvårdare
E-post: johan.p.fredriksson@gmail.com
Tel: +358405553386

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Grunden för kommunens självständighet är en välskött ekonomi. Mångsidig företagsverksamhet är avgörande för att vi skall kunna tackla framtidens utmaningar som åldersstrukturen, befolkningsutvecklingen och skatteunderlaget.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För att kunna upprätthålla god service för både barn och vuxna i alla åldrar behöver vi vända trenden vad gäller befolkningsutvecklingen. Kommunen bör vara så attraktiv att ungdomar och unga vuxna vill bo kvar/återvända. Vidare bör vi locka nya invånare. Då behöver vi fungerande service och arbetsplatser samt ett aktivt föreningsliv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Med hjälp av konkreta miljöinsatser i närmiljön förbättras kommuninvånarnas trivsel. Här gäller det att på olika sätt även stöda föreningar och enskilda som är beredda till insatser för en miljövänligare kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›