Johan Bärnlund

17

" Jag anser att det finns potential i Kaskö och jag vill vara med och skapa en ännu bättre plats för oss alla."

Jag heter Johan Bärnlund och är en 41-årig gift tvåbarnsfar. Jag jobbar som arbetsledare på Närko. På fritiden fungerar jag som fotbollstränare för KaIKs herrlag och Krafts juniorer födda 2012.

Namn: Johan Bärnlund
Födelseår: 1979
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskö
Titel: Arbetsledare

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Under pågående mandatperiod är jag ordförande för bildningsnämnden i Kaskö. Där har vi jobbat bra tillsammans och lyckats upprätthålla en fungerande basservice med de medel vi har haft att tillgå. Jag vill fortsättningsvis jobba för att dagvården och skolan skall vara en trygg och trivsam plats för barn, lärare och övrig personal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi får inte glömma de äldres välmående och behov. Staden bör satsa på förebyggande insatser inom äldrevården så att de äldre kan bo hemma så länge som möjligt men också erbjuda en passande boendeform åt dem som behöver det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående invånare och företag ger oss goda förutsättningar att kunna attrahera nya Kasköbor till staden. Jag anser att det finns potential i Kaskö och jag vill vara med och skapa en ännu bättre plats för oss alla. För att uppnå dessa mål krävs att vi får en välskött ekonomi som är i balans.

Läs mer i vårt valprogram ›