Johan Aminoff

644

Jag är uppvuxen på Drumsö och bor idag på Busholmen med min fru och två barn.
Jag sitter i styrelsen för Sfp i sydvästra Helsingfors och Helsingforskretsens styrelse.
Jag jobbar på Folkhälsan med bostads- och fastighetsfrågor.
Viktiga politiska frågor för mig är:

Den svenskspråkiga skolan:
I en tvåspråkig familj ser man konkret vilka kompromisser man tvingas göra om man väljer att låta barnen gå i svensk skola. Jag vill jobba för att det nya skolhuset på Busholmen som invigs hösten 2024 även innehåller en svenskspråkig lågstadieskola.

Helsingfors orörda stränder:
Jag vill jobba för att bevara dom naturliga stränder vi ännu har kvar i Helsingfors, effektiv tätt byggande på Busholmen och Ärtholmen men bevara Björkholmen och Stenuddens stränder.

Låt bilarna rulla:
Helsingfors behöver inte trängselavgifter!
Stadens kollektivtrafik är en av världens bästa och bör vara lockande i sig, man behöver inte aktivt beivra bilismen för att få invånare att ta metron.

Upprätta droganvändningsrum för missbrukare:
Staden bör kämpa för att kunna erbjuda säkra p´rum för droganvändare, där staden kan erbjuda service, vård och trygghet främst för missbrukare men också indirekt för det omgivande samhället.

Namn: Johan Aminoff
Födelseår: 1978
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Bostadskoordinator

Viktiga politiska frågor