Joakim Lagerholm

617

"Utveckla Esbo - för nuvarande och kommande Esbobor!"

Jag är en 41-årig familjefar med 8 och 11 åriga barn. Åter inflyttad Esbobo efter en längre utomlandsvistelse, bosatt i Gröndal sedan 2015.
Till utbildning ingenjör som jobbat med elektricitet i nästan 20 år i ett multinationellt företag.
På fritiden hittar man mej bredvid fotbollsplanen där mina barn spelar, sommartid på stugan eller ute med båten.

Namn: Joakim Lagerholm
Födelseår: 1980
Kommun: Esbo
Hemort: Gröndal
Titel: Ingenjör, VD
E-post: joakim.lagerholm@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Vill jobba för att Esbo skall växa, både med tanke på nya Esbobor men också de nuvarande.
Höghus och tät byggplanering skall koncentreras till de olika centrumen. Småhusområden bör bevaras.

Esbo skall vara det självklara valet för barnfamiljer även i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Barn och ungdomars möjlighet till sport och idrott bör säkerställas och upprätthållas i olika delar av Esbo.
Ett samarbete mellan staden, privata aktörer och aktiva sportklubbar säkerställer goda förutsättningar för ett friskt och välmående Esbo.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Esbo borde vara den klimatsmarta staden, byggt på det teknologiska kunnande som redan finns här. Nya områden som Kera bör planeras och utvecklas mot en mera självförsörjande modell. Återvinning och sopsortering skall göras enklare, t.ex. HSY:s försök med flerfackskärl för egnahemshus borde utvidgas till hela Esbo.

Läs mer i vårt valprogram ›