Joakim Horsma

677

Jag är född i Helsingfors, gift och har 3 vuxna barn.
Jag har vuxit upp på båda sidorna av Centralparken och har bott största delen av mitt vuxna liv i Hoplax- och Munksnejden.
Medlem i Fostran och utbildningsnämndens svenska sektion.
Medlem i Sfp:s Partifullmäktige
Styrelseordförande för Sfp i Hoplaxnejden.
Kretsstyrelsmedlem i Sfp i Helsingfors.

Namn: Joakim Horsma
Födelseår: 1969
Kommun: Helsingfors
Hemort: Kånala
Titel: Ekonomie magister

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Mer stöd till entrepenörskap och innovationer - ett växande antal företagare skapar på sikt arbetsplatser och för att staden skall utvecklas behövs nya företag och arbetsplatser. Då finns inget behov för höjning av skatter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Jag vill jobba för ett förnuftigt byggande i vår växande huvudstad. Det finns över 1 milj.m2 tomma kontors- och affärsutrymmen - en stor del av denna fastighetsmassa kan ändras till boende.
Malms flygfält, Centralparken, Djurbergsparken och anda grönområden i staden skall bevaras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Stadens service skall utvecklas åt alla åldersgrupper. Alla har rätt till en trygg barndom och högklassig småbarnspedogogik och skola nära hemmet. Staden skall erbjuda mångsidiga möjligheter att röra på sig och vi skall ta hand om våra seniorer.

Läs mer i vårt valprogram ›