Jessica Sivunen

620

"För en bättre skola"

Gift tvåbarnsmamma i en tvåspråkig familj. Arbetar inom fastighetsbranschen. Familjens barn 9 respektive 6 år gamla och deras fritidsaktiviter hör till vardagen. Aktiv inom Hem och Skola, samt kommunalpolitiken i Västra Vanda. Aktiv joggare och naturälskare. Musiken har också alltid varit en del av mitt liv, på ett eller annat sätt.

Namn: Jessica Sivunen
Födelseår: 1980
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Disponent
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Välmående elever, samt lärare som engagerar sig i sitt arbete, är ett viktigt tema för mig. Alla ska ha rätt till en skola, där alla elever och lärare trivs, utan mobbning. Lärare bör ha tillräckligt med resurser och krafter att sköta sitt arbete. Skolbyggnaden bör också vara frisk, en stor problempunkt i Vanda, då flera skolor tampas med bl.a. dålig inomhusluft samt mögel.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Idrottsverksamhet som är tillgänglig för alla för måttligt pris, så att speciellt familjer med sämre ekonomi också skulle ha en möjlighet att sköta om sitt välbefinnande, Gratis idrottsverksamhet för barn och unga i samband med t.ex. skolan.

Läs mer i vårt valprogram ›