Jerri Kämpe-Hellenius

75

"Din främste KÄMPE för en smidig vardag!"

Tvåspråkig djurkär nyfamiljefar I egnahemshus som uppskattar både finska och svenska kulturen högt. Kalevala liksom Lucia är en väsentlig del av min identitet och jag skrattar likväl åt "Uutisvuoto" som åt Sveriges TV's "Snacka om nyheter".

Kyrkslätt är ett bra ställe att bo, uppfostra sin familj och föråldras i. Jag vill bygga Kyrkslätt så att det kommer att fortsätta vara ett utmärkt ställe att bo i ... en sådan urban landsbygdsidyll bredvid metropolen. Ett drömhem för småhusboende, ja det vill jag bygga i samarbete med dig. Egnahemshus, radhus, loft hus, parhus är de bostadsformer som jag föredrar och arbetar för, även som ordförande för Kyrkslätt småhusförening (KPY) rf. Mitt Kyrkslätt skall inte bli som Esbo.

Mitt Kyrkslätt har friska hus från barn till seniorer, något som jag arbetar för som SFP’s representant i nämnden för Serviceproduktion. Dessutom under denna mandatperiod är jag SFP + KD-alliansens första ersättare i kommunfullmäktige och suppleant i kommunutvecklingssektionen.

Jag vill bygga vardagen till en fest - min favorit hashtag betonar detta fint med:
#livetärhärochnu

Namn: Jerri Kämpe-Hellenius
Födelseår: 1973
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Gesterby
Titel: DI, Controller
E-post: jerri.kampehellenius@gmail.com
Tel: 0505613774

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Urban landsbygdsidyll bredvid metropolen är vad jag vill arbeta för.

Planerna måste kunna gå smidigare och snabbare igenom den lagstadgade processen, speciellt delgeneralplanerna. Kyrkslätt har för många planer under arbete och nu skall vi få dessa färdiga - det vill jag arbeta för.

Under denna period, bland annat på grund av planeproblemen, har det varit brist på småhustomter i Kyrkslätt, något som vi måste nu se till att korrigeras. Ty potential till tomter finns i kommunen bara vi får planerna godkända och kommunaltekniken byggd. Kyrkslätt måste kunna erbjuda tomter åt de som vill komma hit.

Fast jag vill öka betoningen på småhusbyggandet är det mångsidigt byggande som vi skall ha i Kyrkslätt och visst kommer byggandets tyngdpunkt att ligga i de större centren och vid tåghållplatserna och detta är bra för kollektivtrafikens ändamål. Men man skall kunna även bo och leva i glesbygden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Kyrkslätt måste förutom de andra utgifterna investera i nybyggen under kommande valperiod i den takt ännu att ekonomin är väldigt ansträngd och Corona pandemin har ytterligare förvärrat läget. I dessa svåra ekonomiska tider bör man få fram vikten av värderingar.

Ty förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen förbättras markant om vi kan hålla balans i ekonomin och för det skall vi alla arbeta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Med ca 20 års erfarenhet av kollektiv trafik då bodde i Esbo vet jag vad det kan vara som bäst. Tyvärr funkar inte samma lösningar i Evitskog som i Böle och för dessa sakers skull har kollektivtrafiken alltid varit ett ärende jag vill jobba för.

I Kyrkslätt måste interna trafiken i första hand ge service i form av skoltransporter, men samtidigt måste vi få dessa linjer att gå ihop med tåg och busstrafiken mot H:fors. Snabba förbindelser mot Esbo och H:fors är ett måste i kollektivtrafiken både från mellersta och norra Kyrkslätt.

Läs mer i vårt valprogram ›