Jenny Mäkinen

82

"Vi designar vår framtid tillsammans!"

Kyrkslättsbo, 45 år, 2 vuxna barn och 1 hund.
Skolning: farmaceut och eMBA diploma i Service Excellence.
Arbetserfarenhet: farmaceut i apotek i 10 år och digital serviceutveckling inom apoteks- och hälsobranchen i 13 år.
Hobbyer: uteliv, skärgårdsliv, familjeliv, god mat och att träffa familj och vänner
Motto: främja läkemedels-, hälsovårds- och omsorgstjänster, klimatsmarthet och jämställdhet

Namn: Jenny Mäkinen
Födelseår: 1975
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Jungfruberget, Kyrkslätt
Titel: Digital Services Manager
E-post: jenny.makinen@elisanet.fi
Tel: 0400890832
www: https://www.jennymakinensfp.com

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Klimatsmart kommun - Kyrkslätt har alla förutsättningar att vara en förebild åt andra städer och kommuner inom detta tema. Vår natur är enastående och mångsidig. Vi kunde betjäna invånarna med konkreta förslag om hur man bygger klimatsmart, hur man renoverar klimatsmart.

Klimatsmarthet kräver kännedom om material och hållbarhet, teknologi och dess möjligheter.

Klimatsmarthet hör till vår gemensamma agenda - globalt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare betyder att vi ska kunna se människan som en helhet, från födsel till ålderdom, som en fysisk och psykisk varelse.

"som man bäddar får man ligga" gäller ju inte alltid i denna fråga. Därför utvecklas det hela tiden nya tjänster, nya möjligheter att nå även dem, som lever i utkanten av samhället. För att trygga deras framtid, välmående och tron på sig själva behöver vi även på kommunnivå nya metoder för att effektivera bl.a tjänsternas tillgänglighet.

En välmående individ kan även hjälpa andra och det värdet är stort!

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Kyrkslätt har tjänster, som är avsedda för kvotflyktingar som anländer till kommunen samt för personer som bott under tre år i Finland och beviljats uppehållstillstånd, som flyttar till Kyrkslätt.

Något som står nära mitt hjärta är att främja barns och unga personers integration så att deras sociala identitet stärks.

En plan för hur integrationen ska främjas och den sociala identiteten stärkas skall följas upp ända upp till vuxen ålder och även vidare vid behov.

Det är viktigt och uppfostrande att främja goda etniska relationer och uppehålla dialog mellan olika kulturer.Läs mer i vårt valprogram ›