Jenny Fredrikson

592

"Esbo ska bevara en naturnära boendemiljö och omfattande grönområden. Förbättring behövs i att planera trafiken med den lätta trafiken i första rummet."

Jag bor i Nöykis tillsammans med min man, vår dotter och vår hund. Jag är jurist och jobbar inom rättsväsendet. På fritiden sysslar jag med hunden, fågelskådning och bouldering. På somrarna paddlar jag kajak i Esbo skärgård.

Namn: Jenny Fredrikson
Födelseår: 1981
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Vicehäradshövding

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Klimat och miljö är globala frågor men lösningarna finns på det lokala planet. I Esbo ska vi jobba för att förbättra trafikplaneringen med fokus på den lätta trafiken istället för biltrafiken. Kollektivtrafiken bör förbättras för att ge samma nivå av service som före Västmetron.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunen ska ta hand om sina existerande invånare vid sidan om att locka nya inflyttare. Byggandet måste hålla sig inom gränser som inte förstör boendemiljön. Grönområden och natur är förutsättningar för att invånarna ska må bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Alla barn har rätt till en trygg och motiverande skola. Satsningar krävs på kunnig personal och fungerande skolbyggnader.
Också skolvägen ska vara säker, vilket förutsätter trottoarer och cykelvägar och att biltrafiken styrs på ett säkert sätt kring skolorna.

Läs mer i vårt valprogram ›