Bengt Jansson

24

"Normal verksamhet är ständig förändring. "

Pensionerad från posten som VD i Österbottens handelskammare. Jobbar nu inom ett antal styrelser, bl.a. ordförande för Nykarleby Kraftverk Ab. Jobbade tidigare inom pälsdjursbranschen, bl.a. som ordförande för Finlands Pälsdjursuppfödares förbund i slutet av 1980-talet.
Har fortsatt ett starkt kontaktnät på alla nivåer.

Namn: Bengt Jansson
Födelseår: 1949
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: Pensionär
Medlem i :

Viktiga politiska frågor