Jan-Ole Haglund

7

"" Ungdomarna är vår framtid " Jobba för att våra barn och ungdomar skall få fina och mångsidiga aktiviteter i vår kommun."

Jag är en 46 årig man som alltid bott i Larsmo och trivs mycket bra i vår fina hemkommun.
Bor i egnahemshus i Holm och har familj och 4 barn.
Har alltid jobbat i mitt arbetsföra liv inom tunga industrin som driftsmontör med olika typer av problemlösningar samt reparationer av maskindelar vilket har varit mycket intressant och givande.
Har också sedan barnsben varit mycket aktiv inom räddningsverkets verksamhet vid brandstationen i Larsmo Holm.
Har i många år varit ungdomsledare för ungdomsavdelningen och har haft äran att få utbilda många fina Larsmoungdomar till att bli ansvarskännande medborgare som hjälper till i alla situationer där deras hjälp behövs.

Namn: Jan-Ole Haglund
Födelseår: 1974
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Driftsmontör / Avtalsbrandman
E-post: jan-ole.haglund@multi.fi
Tel: 040 7798514