Jan Lindholm

36

"Utveckla Raseborg och ta vara på möjligheterna!"

Jag har under mina år som företagskonsult och ordförande för Företagarna i Raseborg jobbat med att utveckla samarbetet mellan staden och företagen. Det vill jag fortsätta med. Också kultur- och idrottsverksamheten står mig nära.

Jag har bott i Raseborg i snart 25 år, är gift och har två vuxna barn och två bonusbarn och sammanlagt fem barnbarn i skolåldern.

Namn: Jan Lindholm
Födelseår: 1952
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Företagare, dipl ing
E-post: jan.lindholm@iki.fi

Viktiga politiska frågor

Staden skall producera sina tjänster på ett effektivt sätt, gärna i samarbete med de lokala företagen. Stadens organisation borde slimmas, den är fortfarande för tung efter kommunfusionen.
Företagen och företagarna i staden skapar arbetsplatser och välstånd och hjälper därmed till att bredda skattebasen och stadens ekonomi. Staden skall satsa på att främja förutsättningarna för företagande.

Välmående kommuninvånare

Coronaåret har visat hur viktig roll sociala kontakter spelar för vårt välmående. Serviceutbudet i Raseborg bidrar till att främja kontakterna. Ett rikt utbud av kultur-, idrotts/motions- och friluftstjänster ger oss möjlighet att må bra fysiskt och psykiskt.

Ett mångsidigt utbud gör dessutom Raseborg lockande för turister och potentiella inflyttare.

Sjuk- och hälsovården är också viktig, men ansvaret för den sektorn flyttas bort. Det är ändå viktigt att jobba för att vi kan behålla mångsidiga och bra närtjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›