Jan Drugge

55

"Vi gör det tillsammans!"

Efter ca. 10 års paus från kommunalpolitiken är jag full av energi för att jobba för hela vår Kimitoö. Jag lovar inget annat än att agera med ett ”helhetstänk” och se på hela ön från nord till syd och väst till öst som en Kimitoö.

Jag strävar till att alltid göra mitt bästa för kommunen samt dess invånare. I det kommunala beslutsfattande bör man lyssna och kommunicera men samtidigt vara pragmatisk med framåttänk.

Vi gör det tillsammans!

Namn: Jan Drugge
Födelseår: 1970
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimito
Titel: Försäljningschef
E-post: janeugen.drugge@gmail.com
Tel: 040-7275424

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi bör alla fortsättningsvis jobba för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att vi också i fortsättningen vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi behöver alla hjälp i olika skeden under våra liv. Till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska fungera på individens villkor – på både svenska och finska. Vi ska också satsa på att göra vardagen smidig för barnfamiljerna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider vill vi lyfta fram vikten av våra värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Efter social- och hälsovårdsreformen betonas kommunens roll också när det gäller att skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för det lokala näringslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Många kommuner är föregångare när det gäller att finna klimatlösningar som är anpassade till regionens förutsättningar, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och klimatsmarta arbetsplatser i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›