Jan-Anders "Jonte" Fagerhed

6

"Jag vill jobba på bred front för att utvecka vårt självständiga Larsmo. Alla ska må bra både fysiskt och psykiskt. Infrastrukturen och ekonomin ska vara i skick och vi ska skydda och bevara vår fina miljö både till lands och sjöss."

Jag är född och uppvuxen i Fagernäs och bor där sedan 1998 tillsammans med min hustru Minna och våra hundar och katter. Vi har två fullvuxna söner och jag är lycklig faffa. Jag jobbar på Walki i Jakobstad, främst med teknisk kundservice och produktutveckling. Har varit bl.a. forskare, miljö- och kvalitetschef i tidigare jobb. Jag är diplomingenjör. Olen kaksikielinen.
Jag har många hobbyn; musiken är viktig, jag spelar trumpet och är eldsjälen bakom Föusjazz. Jag gillar skogsarbeten och att vandra i naturen. Även villa- och båtliv samt matlagning hör till mina hobbyn.
Jag är intresserad av samhällsutveckling och då speciellt miljöfrågor, cirkulär ekonomi och infrastruktur. Det är också sådana saker jag vill jobba med och bidra med mina tekniska kunskaper och lång arbetserfarenhet. Som motpol till mitt ”tekniska jag” så vill jag också jobba med kultur och idrott och då speciellt med ungdomar.
Jag räds inte att säga min åsikt. Jag tycker om att ha många järn i elden och vill få saker och ting gjort.

Namn: Jan-Anders "Jonte" Fagerhed
Födelseår: 1960
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Diplomingenjör. Teknisk kundservice-, utvecklings- & försäljningschef
E-post: fagerhed@gmail.com
Tel: 0405852720

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Jag vill att Larsmo ska vara en föregångare i miljöfrågor, cirkulär ekonomi och klimatsmarta lösningar. Vi ska skydda vår vackra skärgård och bevara vår biodiversitet både till lands och sjöss. Vi ska använda förnybar energi särskilt i uppvärmningen. I vår planläggning och byggande ska vi alltid beakta miljön och hållbarhet ska främjas, såväl gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Vi behöver välfungerande och vettig återvinning, återanvändning och avfallshantering med tillräckligt många insamlingspunkter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Vi ska ha smarta geotekniska lösningar, dock alltid ta i beaktande vår miljö i utbyggande av vår infrastruktur. Vi behöver välskötta och trygga vägar under alla årstider i alla byar i kommunen. Mera lättrafikleder bör byggas (tex längs Fagernäsvägen) men då dessa görs måste tas i beaktande känsliga och kulturhistoriska miljöer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Larsmo har en välskött ekonomi, vilket är en grundförutsättning för en fungerande vardag i kommunen. Vi ska se till att det fortsätter så. Kommunal- och fastighetsskatten skall vara realistiska och återhållsamma. Larsmo ska leva i nutiden, och fördomsfritt våga förnya sig. Kommunen ska vara en aktiv part när det gäller innovativt nyskapande och företagsetableringar för det lokala näringslivet. Livskraftiga primärnäringar skall uppmuntras och stödas för dessa ger mervärde både lokalt och nationellt. Det goda arbete som redan gjorts ska fortsätta.

Läs mer i vårt valprogram ›