Leif Jakobsson

59

"Transparent förvaltning. Öka kommuninvånarnas inflytande och delaktighet. Kostnadseffektivt tänkande. Tänk utanför boxen!"

Jag är 67 år, pensionär, änkling och särbo. Har jobbat inom utbildningssektorn hela mitt liv, klasslärare, rektor, bildningschef och som sakkunnig i utbildningsfrågor. Nu har jag tid för politiska uppdrag. Jag har lätt att uttrycka mig koncist, kan fokusera på stora helheter och är pragmatiskt lagd.
Motionerar, följer med politiken i vårt land och även utomlands, har även intresse för ekonomiska frågor och finanspolitik.

Namn: Leif Jakobsson
Födelseår: 1953
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
Titel: Pensionär
E-post: leif.jakobsson11@gmail.com