Jakob Nylund

88

Jag är hemma från Pedersöre men studerar nu teologi i Åbo innan jag återvänder hem. Jag engagerar mig ofta i ungdomsverksamhet och arbetar för att ungdomar ska ha det bra.

Namn: Jakob Nylund
Födelseår: 1997
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre
Titel: Studerande (teologi)
E-post: jakobnylund070397@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Ungdomars intressen och välmående är viktigt för mig och som ungdom själv vill jag fungera som språkröret mellan de unga och beslutsfattarna.

Läs mer i vårt valprogram ›