Jacob-Hendrik Fellman

25

"Jag jobbar för en hållbar framtid som tänker på kommande generationer."

Skärgården är min hobby. Jag har jobbat och seglat omkring här från barnsben och vill att kommande generationer har samma möjligheter. På min morfars sida har släkten bott i Korpo åtminstone från 1500 talet. Jag har gått i skola i Borgå, studerat fysik och kemi vid Helsingfors universit och Åbo Akademi. Jobbat som lärare flera år och efter det i industrin som utvecklare och forskare. Jobbade 36 år i Partekbolagen, de sista tre årtionden som EU lobbare med byggteknik och energibesparing.

Obunden  
Namn: Jacob-Hendrik Fellman
Födelseår: 1945
Kommun: Pargas
Hemort: Korpoström, Pargas
Titel: Pensionär

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Skolning är barnens framtid, tidigare kunde man klara sig utan mycket skola men i kommande alltmer tekniska framtidbehövs grundligare kunskaper också i humaniora. Det är inte bara tekniska färdigheter som kommer att krävas minst lika viktigt är kunskaper om hur man bygger ett hållbart samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Det är ett slöseri att bygga hus med en livslängd på 30-50 år. Bostäder är inte slit och släng artiklar. Det som byggs skall kunna användas av flera generationer. Byggnormerna är idag krävande ofta konfliktfyllda och hållbarhet är en sekundär egenskap. Det behövs större flexibilitet som beaktar miljön och de boendes behov.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Skärgården är unik. Den måste bevaras och skötas. Vi kan inte passivt vänta på klimatförändringarna och försöka åtgärda problemen när det är försent. Vi måste aktivt arbeta för ett renare hav och en större biodiversitet.

Läs mer i vårt valprogram ›