Irene Kvarnström

35

"Välbefinnande genom mångsidig åldersstruktur"

Jag är född, uppvuxen och bosatt i Ingå – en ort som ligger mycket varmt om mitt hjärta. Därför ställer jag nu upp för första gången i kommunalvalet. Jag vill dra mitt strå till stacken för en fin framtid för vår fagra kommun! Framför allt vill jag medverka i beslut som stöder en mångsidig åldersstruktur. Att vara en attraktiv kommun för unga, barnfamiljer och företag är avgörande för att trygga kommunens ekonomi och livskraft. Och vad skulle inte i högre grad sätta guldkant på vardagen än generationsöverskridande möten!

Namn: Irene Kvarnström
Födelseår: 1993
Kommun: Ingå
Hemort: Västerkulla
Titel: filosofie magister, översättare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor