Ingrid Geust

663

Jag är en nyss 18-år fylld gymnasieelev som går på Mattlidens IB-linje. På fritiden tycker jag om sticka, virka, ta hand om mina 15 krukväxter och vara med vänner.

Namn: Ingrid Geust
Födelseår: 2003
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Helsingfors måste bli en renare stad, både på lokal och nationell nivå. Både nedskräpningen och utsläppen bör minskas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Tröskeln till att söka mental vård måste sänkas och det måste göras mer lättillgängligt. Kommunens kapacitet för vård av mental ohälsa bör ökas märkbart.

Läs mer i vårt valprogram ›