Sara Ikävalko

69

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Sara Ikävalko
Födelseår: 1982
Kommun: Lahtis
E-post: sara.ikavalko@gmail.com
Tel: +358 50 5321 245
Medlem i :