Ida Grandér

40

Utexaminerad lärare inom småbarnspedagogik 2014 och magister i specialpedagogik 2020. Född och uppvuxen i Solf. Stort intresse för mat, konst och kultur. Fritiden spenderas ofta i vår vackra skärgård. Aktiv i olika föreningar sedan tonåren och gillar att ta mig an nya utmaningar.

Jag vill jobba för en trygg, välmående kommun med livskraftiga byar och jämställd service. En högklassig småbarnspedagogik och grundläggande utbildning där alla barn har lika förutsättningar till lärande och utbildning.

Namn: Ida Grandér
Födelseår: 1992
Kommun: Korsholm
Hemort: Solf
Titel: PeM speciallärare inom småbarnspedagogik
E-post: ida.grander@hotmail.com
Medlem i :