Stephan Horn

10

"För Hangö i tiden! En balanserad och gynnsam utveckling av den vackra staden på udden med fokus på hangöbornas välmående."

Undertecknad ställde första gången upp som kandidat för 4 år sedan. Sitter med i fullmäktige och miljönämnden och viceordförande i kulturnämnden i Hangö. Ersättare i ett antal organ bl.a. stadsstyrelsen. Fungerar sedan drygt ett år som ordf. för lokalavdelningen och är nyvald viceordförande för SFP Nyland. Jag har med kunskap, iver och energi skött mina uppdrag hittills och lovar att fortsätta på samma sätt om jag får nytt förtroende. Fungerar även som ordförande för Gemesamma kyrkofullmäktige i Hangö

Namn: Stephan Horn
Födelseår: 1951
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Arkitekt
E-post: stephan.horn@arkhorn.fi
Tel: 040 5502 922

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

En förutsättning för ett fungerande samhälle är att det finns företag och företagare, vilket ger arbetsplatser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att både invånnare och företag skall kunna fungera i staden. Det skall finnas attraktiva tomter av olika sort för olika ändamål. Mera kvalitativa resurser bör ges planläggningen i Hangö så att planeringen kan effektiveras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Om ekonomin i kommunen är i skick kan vi också med framgång sköta alla andra angelägenhetet som är viktiga i samhället. Vi skall ha råd att sköta om våra invånare både äldre och yngre. Ge möjlighet till utbildning. Med andra ord se till att hangöborna mår bra och har både arbets- och fritidsmöjligheter efter behov.

Läs mer i vårt valprogram ›