Helen Honkasaari

38

"Hemma i Åbo"

Socialliberal. Feminist. Finlandssvensk. Kommunalpolitiker. De här är attribut som jag identifierar mig med.
Jag är till utbildningen historiker och i Åbo vill jag ta del av diskussionen om hur min hemstad skall vara och se ut. För mig betyder beslutsfattning att kunna ställa rätt frågor där det behövs. I Åbo kommer vi att stå inför stora ekonomiska beslut och då vill jag jobba för att säkra en välmående kulturstad. Vi måste säkra en högklassig utbildning på alla stadier, tillgången till service och meningsfull sysselsättning och fritid.

Jag kandiderar nu i kommunalval för andra gången. Under den senaste mandatperioden har jag suttit som suppleant i nämnden för fostran och undervisning, och som medlem i svenska sektionen för nämnden för fostran och undervisning och mångkulturalitetsrådet.

Namn: Helen Honkasaari
Födelseår: 1989
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
E-post: helen.honkasaari@turku.fi

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vi har ett flertal utmaningar med skolorna i Åbo och de problemen måste lösas! Vi måste investera i hälsosamma och ändamålsänliga utrymmen och renovera och bygga nytt. Lösningar på utrymmesbrist och inneluftsproblem måste hittas snabbt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående måste vara en topprioritet i dessa undantagstider. Många av kommuninvånarna mår dåligt, speciellt bland de unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Vi måste värna om Åbo som kulturstad. Vi måste stöda konst- och kulturfältet i deras stund av nöd. Konst och kultur inverkar positivt på vårt välmående och hjälper oss bearbeta och tolka samtiden och dess utmaningar.

Läs mer i vårt valprogram ›