Kenneth Holmgård

106

"Jag vill jobba för att Jakobstad ska vara det självklara valet av boningsort för återflyttare och inflyttare. Genom ett gott samarbete med näringslivet skapas förutsättnigar för välfärd och välmående för alla invånare. Både unga och äldre bör ges utrymme för att trivas och utveckla vårt kära Jakobstad."

Jag har arbetat med mänskor hela mitt yrkesliv. Det har handlat om personalfrågor, bankväsende, pensionsförsäkringar och företagshälsovård. Idag har jag förmånen att arbeta som personalchef i ett familjeägt Österbottniskt tillväxtföretag - och jag trivs med det arbetet. Det är helt otroligt vilka fina företag vi har i nejden.

Till utbildningen är jag ekonom och har ett brett nätverk inom näringslivet och den tredje sektorn. Jag är gift med Minna, som jobbar inom barnskyddet. När våra 3 barn växte upp insåg jag vikten av ett fungerande föreningsliv som gav ungdomarna en trygg sysselsättning och goda förebilder. Genom mitt styrelseengagemang i Jakobstads Åldringsvänner rf har jag en möjlighet att ge något tillbaka till de äldre som gjort så oerhört mycket för min generation.

Efter en paus på fyra år är jag återigen redo att delta i samhällsbygget ifall väljarna så önskar.

Namn: Kenneth Holmgård
Födelseår: 1968
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Ekonom, HR Manager
E-post: kenneth.holmgard@icloud.com
Tel: 044-7681560

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Näringslivet är samhällets motor. Där skapas arbete som genererar skatteinkomster. En växande stad med ekonomin i balans blir en attraktiv boningsort.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

I ett inkluderande samhälle skapas det utrymme för alla; barn, unga, vuxna och seniorer. Här bereds möjligheter till en meningsfull fritid och samvaro. Ett attraktivt centrum där jakobstadsborna kan mötas och trivas är viktigt vårt samhällsbygge. Alla ryms med!

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Det pratas mycket om hur ungdomarna mår. Jag alldeles övertygad om att vi vuxna kan ta ett större ansvar genom att finnas till. Kanske borde vi skapa tillsammans ett ställe i centrum där man kan komma in på en kaffe, få hjälp med mopeden eller bara hänga en stund - jag tror att vi hittar föräldrarkraften till ett sådant projekt.

Läs mer i vårt valprogram ›