Annina Hollmén

17

"För ett levande och framåtsträvande Lovisa. "

Jag är en 41-årig tre barns mamma. Jag bor i Köpbacka, Lovisa. Jag är farmaceut till utbildning, men jobbar idagens läge som skolgångshandledare.

På fritiden trivs jag i naturen, på havet och vid fotbollsplanen. Handarbeten och böcker är mitt sätt att slappna av.

I senaste valet räckte mina röster endast til en ersättarplats i fullmäktige, men har kunnat påverka genom att sitta i landsbyggdsnämnden och direktionen för Lovisa medborgarinstitut. Samt som ersättare i byggnads- och miljönämden.

Jag vill gärna fortsätta jobba för Lovisas bästa.

Namn: Annina Hollmén
Födelseår: 1979
Kommun: Lovisa
Hemort: Köpbacka
Titel: Farmceut, skolgångshandledare

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare behöver få vården från sin egna kommun. Specialsjukvården borde alltid få så nära som möjligt ifrån vilket leder till att Borgå sjukhus måste bevaras och utvecklas. En mycket viktig del av vården är att alla borde ha rätt till att förstå vården man får. Därför borde vi hålla fast i att all personal inom sjukvården talar både finska och svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Lovisa har den senaste tiden haft haft det ekonomiskt svårt. För att kunna upprätthålla en service av kvalitet behövs dock en förnuftig ekonomi. Under svårare tider måste ekonomin balanseras så att vi också stöder utvecklingen av näringslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

För att öka på våra inkomster måste vi arbetslösheten att sjunka. Detta måste skes genom att locka nya företag och företagare till Lovisa och på detta sätt skapa nya arbetsplatser i staden. En annan viktig del av arbetslösheten är möjligheten till att pendla till jobb i andra städer. Nu som bäst är kollektivtrafiken nästan obefintlig vilket försvårar pendlandet.

Läs mer i vårt valprogram ›