Jonna Hinttaniemi

15

"Hälsan och familjen, det viktigaste i livet"

Familjen är det viktigaste för mig, mina tre söner är det jag är mest stolt över i livet. MIna största intressen är att röra mig i skog och mark på olika sätt; till fots,på skidor, snöskor eller cykel. Naturen ger mig kraft att orka i jobbet och politiken.
Jobbar som företagshälsovårdare och kan inte tänka mig att jobba med annat, än inom vården.
Hemma med mig bor min man och yngsta son samt våra två katter.
Trivs att bo på landet, en levande landsbygd är viktigt för mig.

Namn: Jonna Hinttaniemi
Födelseår: 1971
Kommun: Lovisa
Hemort: Pernå/Lovisa
Titel: Företagshälsovårdare
E-post: jonna.hinttaniemi@pp.inet.fi
Tel: 0405334567

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående i byarna är viktigt, en levande landsbygd behövs och all service kan inte placeras i centrum.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Är orolig över vår unga, pandemin har drabbat dem hårt och psykiskt illamående har ökat. Tyvärr finns det inte tillräckligt med resurser till dem som mentalt mår dåligt. Resurserna får inte mera försvagas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

I Lovisa ha det varit förmånligt för barn och ungdomar ratt idka motion, detta bör vi hålla fast vid. I Lovisa finns första klassiga idrotts föreningar.
Stillasittandet under arbetsdagen bara ökar vilket för med hälsoproblem. Motions möjligheter även för vuxna bör finnas i Lovisa, både inne och ute. Vi måste ge föreningarna vårt stöd.

Läs mer i vårt valprogram ›