Heidi Himmanen

199

"Utbildning och kunnande samt ett fungerande näringsliv är grunden till vårt välmående. Alla ska ha rätt till en fungerande vardag."

Jag är Heidi Himmanen, en aktiv 41-årig tvåspråkig Lojobo. Till utbildningen är jag teknologie doktor och jobbar med att vårt samhälle och våra företag ska vara världsbäst på att utnyttja trådlös kommunikation och digitalisering. Vi bor i Maksjoki med min man och våra två söner och har sommarstuga i Karislojo. Jag är medlem i nämnden för barn, unga och familjer i Lojo och ordförande för SFP:s lokalavdelning. Inom kommunalpolitiken vill jag jobba för en fungerande vardag för alla som bor jobbar i Lojo. Jag inser att utbildning och kunnande samt ett fungerande näringsliv är grunden till vårt välmående. Jag vill att tvåspråkigheten ska synas i vardagen och gatubilden och att Lojo centrum och Virkby ska få hälla sina svenska skolor och daghem. Jag har valt SFP för att det är ett liberalt parti, som värnar om ekonomin, allas möjligheter att lyckas och det svenska i Finland.

Namn: Heidi Himmanen
Födelseår: 1979
Kommun: Lojo
Hemort: Lojo
Titel: ledande sakkunnig, TkD
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

• Barnfamiljer ska tas i beaktande i planeringen av servicen
• Ungdomarna ska erbjudas vettig fritidsverksamhet
• SFP står för ett balanserat skolnätverk inom Lojo
• Lojo centrum och Virkby ska få hålla sina svenskspråkiga skolor och daghem

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi vill se att Lojo stad stöder näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och för att locka nya företagare

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

• Lojo stad skall använda förnyelsebara och klimatvänliga energiformer
• Jord- och skogsbruket är en konstruktiv del av lösningen på klimatfrågan

Läs mer i vårt valprogram ›