Sanni Hilpinen

591

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Sanni Hilpinen
Födelseår: 1990
Kommun: Vanda
Hemort: Mårtensdal
Titel: Gruppchef, FM

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Som småbarnsförälder vill jag jobba för att det svenska dagvårdsnätet skall upprätthållas och förbättras. Det skall finnas tillgång till svensk dagvård också på nya bostadsområden som t.ex Kivistö.

Staden bör satsa på åtgärder som bidrar till förbättrade möjligheter att rekrytera svenskspråkig dagispersonal. Barnens trygghet och tillräckliga resurser bör ges högsta prioritet i dagisverksamheten.
Daghemmen bör ha ett fungerande vikariesystemet för att trygga tillgången av personal vid tillfällig frånvaron.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

I mitt Vanda skall alla ha samma rätt till likvärdig bemötning oavsett kön, bakgrund eller etniskt ursprung. Alla former av mobbning bör motarbetas och förebyggande åtgärder bör förbättras.

Flera vuxna behövs i skolor och i ungdomsarbetet för att stävja marginalisering och utslagning. Det bör ligga på alla vuxnas ansvar att ingripa vid upptäckt mobbing.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Miljöaspekten bör alltid utvärderas och beaktas i stadens beslutsfattning. Klimatsmarta lösningar bör prioriteras på alla områden där det finns en tydlig fördel på längre sikt. Jag vill jobba för att staden skall uppnå sitt mål att bli koldioxidneutralt år 2030.

Läs mer i vårt valprogram ›