Ulf Hilden

42

""Korsholm - En trygg och stabil kommun""

Idrottsintresserad 50-årig, gift 5-barnspappa som brinner för frågor som rör barn, ungdomar, skola och idrott. 

Tror på ett starkt Korsholm och Österbotten genom aktivt samarbete med grannkommunerna.

Är invald i kommunfullmäktige och sitter med i bildningsnämnden och socialnämnden

Namn: Ulf Hilden
Födelseår: 1970
Kommun: Korsholm
Hemort: Jungsund
Titel: Arbetsledare
E-post: ulf.hilden@ijbk.fi
Tel: 040 5060890

Viktiga politiska frågor