Johanna Hildén

31

"En välmående kommun för alla "

Jag ställer nu upp för andra gången i ett kommunalval för att jag vill vara med och påverka besluten på en lokal nivå.
Jag har varit medlem i tekniska nämnden och ersättare i fullmäktige.

Namn: Johanna Hildén
Födelseår: 1974
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå, Svartå, Linkulla
Titel: Servicerådgivare
E-post: johanna.hilden@elisanet.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi bör ha den service vi kan behöva i olika livsskeden nära oss och på så sätt öka välmåendet i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Vi har tillräcklig kollektivtrafik till huvudstadsregionen, men också till våra övriga grannkommuner.

Läs mer i vårt valprogram ›