Tyko Hertzberg

675

"Hertzberg är med. "

Jag arbetar för ett öppet Helsingfors. Ett Helsingfors som satsar på barn och ungas välmående. De barn ur förhållanden med sämre ekonomisk ställning skall även ha möjlighet till fritidsverksamhet. Stan skall även vara nytänkande och framåtsträvande.

Namn: Tyko Hertzberg
Födelseår: 1995
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Verksamhetskoordinator
E-post: tyko.hertzberg@gmail.com
Tel: 0440208952
Medlem i :