Sofia Henriksson

674

"Jag vill jobba för medmänsklig politik baserad på vetenskap och forskning! Det är dags att sluta med det politiska maktspelet, och istället fokusera på att återskapa en hållbar balans mellan humanitet, ekologi och ekonomi!"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Sofia Henriksson
Födelseår: 1989
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Politisk specialmedarbetare, Historielärare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor