Anna-Maja Henriksson

105

"Mitt hjärta klappar för Jakobstad. Goda värderingar behöver sina försvarare! Hyvät arvot tarvitsevat puolustajansa!"

Jag är mamma till två underbara döttrar, Malin och Mikaela. Gift med Janne. Till utbildningen är jag jurist och hann jobba 20 år på Pedersörenejdens Andelsbank i Jakobstad som bankjurist före jag blev invald till riksdagen 2007. Jag är född och uppvuxen i Jakobstad. 2016 blev jag partiordförande för Svenska Folkpartiet. Jag fungerar som Finlands justitieminister i Sanna Marins regering.

Namn: Anna-Maja Henriksson
Födelseår: 1964
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Justitieminister, SFP:s partiordförande
E-post: anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
www: https://anna-maja.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Finlands framgångar bygger på en kunnig befolkning, på utbildning, forskning och innovationer. Jag brukar säga att skolan är vår kronjuvel. Utbildningen är också en av de starkaste grundstenarna då det gäller att skapa trygghet. Det handlar om att våra barn ska få gå i en trygg skolmiljö, med behöriga lärare och personal, i friska byggnader. Det handlar om att skolan ska trygga jämlika förutsättningar för alla barn oberoende av bakgrund. Under den senaste 4-års perioden har SFP i Jakobstad jobbat aktivt för att förverkliga den nya språkbadsskolan och det nya Alma-daghemmet.
Vi ska fortsätta satsa på en högklassig skola för våra barn, tillräckligt med eftisplatser och på en god dagvård. Vi behöver fortsatta satsningar på fritidsaktiviteter för barn och unga. Vi ska vara staden som erbjuder trivsamma boendeområden, med närhet till skola och dagvård.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Ju bättre befolkningen mår, dess bättre livskvalitet, dess högre sysselsättningsgrad, dess starkare ekonomi för vårt land och vår stad, dess bättre välfärd.
Vi ska satsa på våra barn och ungdomar samt ta hand om de äldre. Vi ska utveckla Gamla hamn-området till en trivsam oas för alla åldrar. Jag ser framför mig en trevlig strandpromenad med caféer och restauranger, med aktiviteter kring Vega-skeppet och Jakobstads Wapen. Den av Snellman initierade lek-och motionsparken kan bli en riktig pärla och nya sporter som padel och frisbeegolf ska kunna erbjudas. Under coronaåret har jag njutit av friluftslivet mer än någonsin tidigare. Den fantastiska natur vi har i Storsand-Fäboda ska vi värna och utveckla för strövtåg i hembygden.

Vården ska finnas nära och vi ska fortsätta utveckla den fina service som erbjuds vid Malmska. En god äldrevård, inklusive närståendevården, ska vara en hederssak för oss i Jakobstad.

Vi behöver också jobba mer med förebyggande av drogproblem och utslagning. Det ska vara tryggt att röra sig på gator och torg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Jakobstad behöver växa. Vi behöver fler invånare samtidigt som vi behöver bli bättre på att hålla kvar de invånare vi har. Jag vill att Jakobstad den kommande perioden satsar på fortsatt goda förutsättningar för vårt näringsliv och våra företag att växa och nätverka, så att fler arbetsplatser skapas. Därigenom kan vi locka människor från när och fjärran att flytta till vår stad. Det är också den bästa garanten för en hållbar ekonomi och en god servicenivå till stadsborna i framtiden. Samarbetet i regionen och landskapen emellan är viktigt och tillsammans är vi alla starkare.

Läs mer i vårt valprogram ›