Henrik Wik

133

"En bra stad bättre"

En 52 åring med fru och två barn i skolålder. Har alltid varit en föreningsmänniska och gillar att hjälpa till i olika talkosammanhang.
Är en inbiten löpare utan elitambitioner som njuter av en lång runda längs Jakobstads vackra skogsstigar.

Namn: Henrik Wik
Födelseår: 1969
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Geolog
E-post: henrik.g.wik@gmail.com
Tel: 0405412167

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Vi går mot en framtid där vi måste väga in klimatet i våra beslut och jag anser att det är ytterst viktigt att vi försöker vara proaktiva i frågan sålänge vi har ett val. Förr eller senare blir vi tvingade att agera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Det måste finnas möjligheter att utöva idrott och motion. Förutom att det ger en möjlighet till en vettig fritidssysselsättning så befrämjar det folkhälsan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi måste lyckas i att locka till oss nyinflyttare och en viktig del i detta är att vi satsar på företagandet som i sin tur kan skapa attraktiva arbetsplatser

Läs mer i vårt valprogram ›