Henrik Stenbäck

745

"Helsingfors för alla generationer! "

Jag är uppvuxen i Tölö, bor numera på Drumsö. Jag är gift, har tre vuxna barn och har förmånen att få följa med hur våra tre barnbarn växer upp. Jag arbetar som generalsekreterare för Svenska riksdagsgruppen och har tidigare jobbat länge som journalist. Njuter av musik, böcker, bra tv-serier, aktualiteter, gillar att flanera på stan, men har heller inget emot att försvinna till landet. I politiken och på fotbollsplanen är min position på mittfältet.

Namn: Henrik Stenbäck
Födelseår: 1957
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: pol.mag, generalsekreterare för Svenska riksdagsgruppen.
E-post: henrik.stenback@riksdagen.fi
Tel: 0503345014

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Det är viktigt med boendemiljöer och stadsdelar i Helsingfors där folk trivs. En central trivselfaktor är att folk känner att de kan påverka sin omgivning. Då staden utvecklas är det viktigt att bevara den gamla historiska identiteten. Det gäller särskilt Södra kajen, men också Elielplatsen ska planeras så att den inbjuder till att flanera i centrum.
Det är viktigt att dimensionera utbyggnaden av Helsingfors rätt. Varje stadsdel ska utvecklas på sina egna villkor. Byggeffektiviteten exempelvis på Drumsö där jag själv bor är kraftigt överdimensionerad. Också av ekologiska skäl motsätter jag mig att man fortsätter att fylla ut havsområden som man exempelvis planerar göra vid Björkholmen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Som jag skrev ovan har jag tre fullvuxna barn och tre små personligheter till barnbarn. Finland ska vara världens barnvänligaste land och för mig är det viktigt att regeringen satsar på reformen av familjeledigheter. Skapa bättre förutsättningar för att kombinera en vardag med arbete och familj.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungas välmående har alltid varit viktigt. Coronaepidemin har betytt en större osäkerhet bland unga och det kan vara tufft att bygga upp ett positivt framtidsperspektiv. Här behöver de stöd och det behövs vuxna kontakter i skolmiljön och under fritiden. Över lag är det viktigt med samverkan över generationsgränser.

Läs mer i vårt valprogram ›