Eva Helle

600

- Internationell handel, transport och spedition sakkunnig över 40 år.
- Anhörigvårdare ca. 10 år. Egen man.
- SFP Mattby-Olars sekreterare 2012-2021.
- 2 döttrar och 2 barnbarn.

Namn: Eva Helle
Födelseår: 1945
Kommun: Esbo
Hemort: Olars
Titel: Anhörigvårdare, pensionär
E-post: info.hansaroll@gmail.com
Tel: +358-400844795
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Välskött ekonomi hämtar välmående till stabilitet för växande barn och ungdomars framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›