Kjell Heir

17

"Vi utveckar "den nya kommunen"! Efter att det nya välfärdsområdet för social-och hälsovård startar 1.1.2022 kommer kommunens roll att väsentligt ändras. Kommunen måste allt mer inrikta sig på arbetsplatser och näringsliv. Utbildningen kommer fortsättningsvis att vara en av kommunens viktigaste uppgifter."

Jag har en bakgrund i det kommunala, då jag arbetat nästan 20 år som kommundirektör i Maxmo och Oravais. Numera jobbar jag som förvaltnings-och personaldirektör vid Yrkeshögskolan Novia. Jag är till utbildningen pol.mag med offentligrätt som huvudämne innehållande bl.a kommunalrätt.
Jag har två vuxna barn och barnbarn. Jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling och ställer nu upp för en fjärde mandatperiod i fullmäktige. Jag är denna period fullmäktigeordförande. Under åren har jag haft många förtroendeuppdrag inom vård och sjukvård. Förnärvarande är jag fullmäktigeledamot i Vasa sjukvårdsdistrikt och revisionsnämndens ordförande där. Min fritid tillbringar jag gärna i skärgården både under sommaren och vintern.På hösten är det älgjakt som gäller.

Namn: Kjell Heir
Födelseår: 1959
Kommun: Vörå
Hemort: Maxmo
Titel: Förvaltnings-och personaldirektör
Tel: 0505383502

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

För att vi ska kunna vända den negativa befolkningsutvecklingen behövs attraktiva bostadsområden i alla delar av kommunen. Vöra kan mycket väl bli en attraktiv boendekommun med bra geografiskt läge och fin natur samt en unik skärgård.Nya möjligheter kommer via distansarbete, som många redan nu prövat under Corona pandemin. Närservice bör då finnas, så att vi har offentlig service såsom daghem och skolor i närheten. Den privata servicen kunde då också utvecklas om det finns tillräckligt befolkningsunderlag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vi borde ha den bästa skolan på alla stadier och i alla kommundelar. Vörå har redan nu gjort stora satsningar i Vörå centrum och Oravais centrum. Nu står Maxmo och Tegengrenskolan i tur. Samarbetet med Norrvalla och gymnasiet måste hela tiden utvecklas. Förutom att vi har ändamålsenliga och friska byggnader bör tillräckliga resurser satsa på den pedagogiska utvecklingen i kommunen. Då man tänker på att målsättningen i Finland är att 50% av ungdomarna ska ha högskolutbildning i framtiden är det viktigt att vi kan ge en god start.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Grunden för framtidens kommun utgår från företagande och sysselsättning. Vi måste vara aktiva i företagsdiskussioner och utveckla den infrastruktur som behövs. Det innebär bl.a att vi har tillräckligt med råmark som vi kan planlägga och utveckla för industri- och affärsområden. Etableringar får inte stanna på grund av att lämplig infrastruktur saknas. Riksväg 8 håller som bäst på att förbättras i första skedet till Ölis i Maxmo, men det finns planer på förbättringar ända till Oravais. Denna livsnerv måste vi ta tillvara för utveckling av näringsliv och arbetsplatser.
Kommunens unika skärgård borde bättre tas tillvara för företagande.

Läs mer i vårt valprogram ›