Martin Heinrichs

598

"Jag är en aktiv Esbobo som vill komma in i kommunalpolitiken och inverka på hur vår närmiljö, service och ekonomi utvecklas. "

Jag har nyligen pensionerats och tänte förverkliga en gammal dröm om att ställa upp i ett kommunalval och få en möjlighet att konkret inverka. Jag har jobbat med ekonomi och administrativa frågor och haft flera frivilliguppdrag. Har två fullvuxna egna barn samt sex barnbarn vars uveckling och liv jag följer på nära avstånd. Är en aktiv friluftsmänniska och rotarian. Bor tillsammans med min hustru Marita i Mankans.

Namn: Martin Heinrichs
Födelseår: 1955
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo - Mankans

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött kommunekonomi försäkrar oss att våra skattepengar används effektivt. Vi kan inte leva över våra tillgångar och skattehöjningar får inte vara en automat att finansiera ökade kostnader. Kommunen måste utveckla sin organisatoriska och tex. inköpens effektivitet. Grunden till en god ekonomi läggs i att det finns goda förutsättningar för näringslivet att anställa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Flyr familjerna Esbo? Det skall vara lika attraktivt att bo i alla åldrar i vår stad. Vi får inte tappa vår unika miljö. Byggandet skall vara balanserat och bygga på våra starkheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommuninvånarnas välmående består av många saker - god service, skola, möjligheter till hobby, grönområden, goda förbindelser mm. Det som vi speciellt nu (efter att coronan hoppeligen släpper taget) bör värna om är att vi har en fungerande vård för alla och att äldreomsårgen fungerer nu och i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›