Heidi Matinlassi

117

"I Jakobstad finns så mycket potential, och jag vill vara med att skapa en ännu bättre plats för oss alla. Välmående företag och invånare ger goda förutsättningar till att vi kan attrahera nya människor hit. Tillsammans."

Jag har flyttat första gången till Jakobstad från Rovaniemi år 1996 och andra gången som återflyttare 2015 efter över 10år utomlands. Denna stad, som min farmor har vuxit upp i, har alltid fascinerad mig med sin maritima stämning, arkitektur och företagsamhet.
Jag har spelat fotboll som proffs i Norge och Sverige och fått äran att representera Finland i totalt 19 landskamper. Utan fotboll skulle jag inte fått erfara och lära mig viktiga principer som gäller också i yrkeslivet. Samarbete och dess betydelse är bland de viktigaste riktlinjerna. Jag är en aktiv föreningsmänniska.
Under mina år på Concordia och tidigare jobb har jag fått bra kännedom om näringslivet och hur viktigt företagande, företagens framgång och tillväxt är för vårt välmående.
Jag och min sambo har 3 gemensamma barn och vi bor i Kyrkostrand. För oss är det viktigt att det finns mångsidiga fritidsmöjligheter, aktiv livsstil, familj och vänner. Vi har hittat en bra plats att bo i och våra barn rota sig i. Vi har nära till skogen, skolan, dagis och matbutik och centrumet - allt ligger på en cykelavstånd.

Namn: Heidi Matinlassi
Födelseår: 1978
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Projektledare
E-post: heidimatinlassi@hotmail.com
Tel: 0440896102

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vårt välmående betyder allt och service är viktigt för invånare i alla åldrar. Barn och unga bör aktivt introduceras till det andra inhemska språket och ta del av det som är vår rikedom, inte enbart i språkbadet. Erbjud bredare mentalvård samt se till att det finns tillräckligt med boendemöjligheter till våra äldre. Också kultur och idrott skapar välmående och samhörighet och utbudet i staden är redan mångsidigt. Med mångsidig kultur- och idrottsverksamhet och fungerande dagis, skolor, sjukvård, mentalvård, äldrevård får vi bättre förutsättningar till välmående invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kommunen behöver samarbeta med näringslivet och skapa förutsättningar för företag att hitta kunnig arbetskraft och att etablera sig. Företagen skapar sysselsättning och skatteintäkter och kommunen ger möjligheter till både arbetstagare och företagen att hitta boningsplats, lokal eller tomt. Vi behöver satsningar att också locka nya invånare till kommunen. Nya utbildningar ger företag möjligheter att höja sin kompetens, attrahera arbetskraft och till nya innovationer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Våra anläggningar ska vara tillgängliga och välskötta, genom det stöder vi invånare till att motionera sig och tredje sektorn att driva sin verksamhet, som bidrar till medlemmarnas välmående. Genom motion och idrott minskar vi samhällets hälsovårdskostnader. Barn och ungas meningsfulla fritid och klubbverksamhet, sk. Finlandsmodellen, spelar en stor roll då vi pratar om att förebygga ensamhet och utanförskap. Goda upplevelser och känsla av gemenskap i ungdomen ger bättre förutsättningar att man vill stanna kvar/komma tillbaka till sin hemort.

Läs mer i vårt valprogram ›