Jerker Hedman

69

"En välskött kommun är en levande och attraktiv kommun!"

Även om kommunernas ekonomi är ansträngd så måste vi satsa där det behövs och prioritera där man måste. Allt kan inte förverkligas här och nu men med god planering använder man resurserna rätt. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen.

Under se senaste 28 åren har Kyrkslätt varit vår familjs hemort. Då man jobbar i Helsingfors känns det speciellt bra att varje dag få komma hem till Kyrkslätt, till naturen och till det varma samhället vi har.

Efter 30 år i bankbranschen övertog jag rollen som Ombudsman på Stiftelsen De Blindas Vänner år 2019, en stiftelse som grundats för att värna om motsvarande förenings 130 åriga historia.

Ekonomi och utdelningsverksamhet är två nyckelområden jag gärna fokuserar på.

Genom förtroendeuppdrag i många allmännyttiga organisationer har jag fått insikter i kultur, barn- och ungdoms- samt seniorverksamhet och haft möjlighet att medverka till att ge dessa områden bättre förutsättningar för att verka.

Kyrkslätt, här och nu med tanke på framtiden!

Namn: Jerker Hedman
Födelseår: 1961
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Hindersby, Kyrkslätt
Titel: Ombudsman, Ekonomie Magister
E-post: jerker.hedman@elisanet.fi
Tel: +358404847533

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Företagande ger mervärde!

Företagande gynnar kommunens ekonomi och sysselsättning och Kyrkslätts kommuns läge är för många företag det bästa.

Vi måste arbeta för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och företagande. Också livskraftiga primärnäringar skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi bör värna om att de äldre kan känna sig trygga också i framtiden. Boendet, vården och omsorgen skall skötas om på ett naturligt och värdigt sett. De som inte klarar sig längre hemma skall kunna välja annan boendeform.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Kyrkslätt behöver en fugerande kommunaltrafik inom och utanför kommunen.
Många i Kyrkslätt är beroende av sin bil varför vägnätets skick, trygghet och framkomlighet måste tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›