Hans Hedberg

68

"Levande landsbygd på jämlika grunder."

75 år, gift tre barn sju barnbarn, bor i Kyrkslätt Haapajärvi. Har en mindre gård som odlas ekologiskt.
Har varit som förtroendevald sen 1984. Det har varit skoldirektioner, vägsektion , samhällsteknik, bygg och miljönämnd ordf. utvecklingssektion. Nu kommunstyrelse och fullmäktige sen 1996. Kan det mesta inom kommunalförvaltning.

Namn: Hans Hedberg
Födelseår: 1946
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Kyrkslätt
Titel: ekojordbrukare/ pensionär
E-post: hanshedberg@hotmail.com
Tel: 0405821556

Viktiga politiska frågor