Rasmus Hautala

77

"Lycklig och hållbar är framtidens Vasa!"

Jag är expert på hållbarhet och cirkulärekonomi, född i Vasa på det glada 60-talet. Vi flyttade söderut så skola och student blev det i Tammerfors. Efter det tillbaka till Vasa för militärtjänsten och sedan studier vid Åbo Akademi.
Efter examen har min yrkeskarriär blivit en nationell och internationell resa. Inom finsk exportindustri har jag besökt alla kontinenterna. Det har varit och är fortfarande ett fantastiskt lärorikt, omväxlande, yrkesmässigt samt kulturellt omdanande äventyr.
År 2019 erbjöds vi att flytta tillbaka till rötterna, till vår födelsestad Vasa. Möjligheten att få arbeta med en färdplan för Österbottens näringslivs gröna omställning, var helt enkelt för bra att missa. Färdplanen -Österbotten ställer om - lanserade kollegerna och jag i februari. Nu ser jag fram emot att arbeta med Vasas och Österbottens företag på den hållbara cirkulära resan mot att göra regionen till Nordens hållbaraste.
För övrigt håller vi på att renovera ett hus från 30-talet som har gått i arv på min hustrus sida. Mina tre barn är fullvuxna och utflugna, nu funderar vi på att ta en katt från katthuset. Förutom återvinning, cirkulärekonomi och företagsamhet gillar jag ved, körsång, närproducerat och matlagning. Jag vill jobba för Vasa, för en stad där det är gott att bo, arbeta och leva lyckligt livet ut.

Namn: Rasmus Hautala
Födelseår: 1962
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Projektchef

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Hela världen och Vasa står inför stora förändringar. Världens klimatläge innebär en ny politisk riktning och ett nytt världsmarknadsläge. FN:s Agenda 2030 och i EU:s GreenDeal kommer att påverka alla Vasabors vardag.
Det nya läget kommer att bli en utmaning, men samtidigt är det även en fantastisk möjlighet. Genom att ta vara på detta, har vi i Vasa alla möjligheter att förbättra vår ekonomi och skapa fler arbetsplatser. Vi från de kommunala företagsutvecklingsbolagen har skrivit en färdplan för omställningen till hållbar cirkulär ekonomi, Österbotten ställer om. Den innehåller konkreta råd och tips för hur vårt näringsliv och vår region skall bli den hållbaraste och mest framgångsrika i Norden.
Jag vill jobba för ett framtidens Vasa som är hållbart, energismart och cirkulärt. Där det är gott att bo, arbeta och leva lyckligt livet ut. Vi här i Österbotten är flexibla, uppfinningsrika och välutbildade. Tillsammans fixar vi det här!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Framtiden tillhör den som snabbast kan ställa om till hållbara lösningar. De företag och den region som kliver fram och vågar gå i spetsen för omställningen till hållbara lösningar, är också de som kommer belönas med den största tillväxten. Det tror många experter, och jag är beredda att hålla med. I Österbotten har vi redan en relativt stor tillgång på förnybara energikällor, vi har lång erfarenhet av industriell verksamhet och stolta traditioner av samarbete. Nu har vi alla möjligheter att också axla rollen som den innovativa motorn när det gäller cirkulär ekonomi.

Läs mer i vårt valprogram ›