Hans Frantz

72

"Jag vill satsa på följande: 1. En på realism baserad lokalpolitik 2. En utveckling som inte enbart tar sikte på tekniska innovationer utan som även utvecklar det människonära, dvs. social- och hälsovård, utbildning och kultur 3. Satsningar som främjar sysselsättningen"

Har under hela mitt yrkesverksamma liv varit engagerad i social- och hälsovård; som tjänsteman, som överlärare (social- och hälsovårdsadministration) och som förtroendevald.
Som beslutsfattare har jag varit medlem i såväl social- som hälsovårdsnämnd, i sjukvårdsdistriktets fullmäktige och de två senaste mandatperioderna som styrelseordförande i sjukvårdsdistriktet. Har även varit ordförande för två politiska, hela landskapet omfattande styrgrupper.
Har även haft förmånen att från början delta i uppbyggnaden av Österbottens välfärdsområde, som nu påbörjat sin verksamhet men som på allvar sätter igång 2022. Min önskan är att kunna fortsätta arbetet och bevittna slutresultatet.
Utöver social- och hälsovård är utbildningsfrågorna viktiga för mig

Namn: Hans Frantz
Födelseår: 1948
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Politices licentiat, auktoriserad translator
E-post: hasse.frantz@gmail.com
Tel: +358503238976

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

En välskött ekonomi möjliggör byggandet av ett Vasa som kan satsa resurser på sådant som bidrar till välmående kommuninvånare (social- och hälsovård, utbildning, kultur, idrott). Under rådande omständigheter är det viktigt att resurserna satsas rätt. Det vill jag jobba för

Läs mer i vårt valprogram ›