Sigfrid Hannus

15

"För ett välmående Vörå !"

Har varit i kommunal politiken sedan böjan av 80-talet. Gift två utflugna barn ,arbetar på Finavia Vasa flygplats som Brandmästare.

Namn: Sigfrid Hannus
Födelseår: 1960
Kommun: Vörå
Hemort: Kvimo Maxmo
Titel: Brandmästare
E-post: sigfrid.hannus@finavia.fi

Viktiga politiska frågor