Johanna Hammarberg

13

""Ett mål är att vi även i fortsättningen har de mest nöjda invånarna""

De nöjdaste invånarna bor i Grankulla enligt den årliga undersökningen av Forskningsinstitutet EPSI Rating (2/2020) och Grani har legat i topp flera gånger tidigare! Trivseln beror på flera faktorer och de är viktiga för mig; en god ekonomi som möjliggör att man satsar resurser tex i skolorna, en välfungerande social- och hälsovård, naturen och närheten till många hobby- och fritidsaktiviteter, gemenskap, aktiva och deltagande invånare. Grani är en villastad och skiljer sig från sina grannkommuner med en sansad markanvändning.
Jag har varit med i lokalpolitiken i två perioder (2012-). Denna tid har varit givande och lärorik. Jag har varit medlem i revisionsnämnden, stadsstyrelsen, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och ordf för Kulturutskottet.
Jag är en positiv, driftig och samarbetsvillig person, men står nog på mig vid behov. Jag har bott 20 år i Grani. Till familjen hör en stödjande man och tre fina vuxna söner som alla gått/går i skola i Grani. Vi har två taxar. Idrotten har varit en viktig del av vår familjevardag, men även konst och musik. Till mina fritidsintressen hör yoga, promenader, inredning, matlagning och stugliv.

Namn: Johanna Hammarberg
Födelseår: 1968
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: EM, Ekonomi- och personalchef
E-post: johanna.hammarberg@grankulla.fi

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Grankulla är en naturnära, grön och trivsam villastad, som upplevs som en attraktiv liten stad. Grankulla skiljer sig från sina grannkommuner med en sansad markanvändning. Jag tycker att det är viktigt att vi inte bygger för tätt och högt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Man kan välja mellan många olika fritidsaktiviteter. Allting är nära. Förutom att staden själv erbjuder olika typer av aktiviteter och tjänster, så är det viktigt att staden samarbetar med de olika föreningarna och företagarna. Våra invånare är aktiva och välmående. Vi har en omfattande och fungerande offentlig service. Grani är en familje vänlig stad. Allt detta utgör en bra grund för välmående kommuninvånare även i fortsättningen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi utgör grunden för allt. Det är viktigt att man försöker effektivera och hitta nya lösningar, istället för att tex dra ner på service utbud och resurser i skolan.

Läs mer i vårt valprogram ›