Solveig Halonen

590

"Jämlikt och likvärdigt bemötande för alla kommuninvånare. Tasa-arvoa kaikille ja kunnille."

Social, envis, vill pröva på nytt . Jag vill vara med och påverka beslutsfattande i min närmiljö

Ihmisläheinen, sinnikäs, utelias
Haluan olla vaikuttamassa lähiympäristön kehittämisessä

Namn: Solveig Halonen
Kommun: Vanda
Hemort: Östra Haxböle -Itä-Hakkila
Titel: Förvaltningssekreterare - hallintosihteeri
E-post: solveig.halonen@kolumbus.fi
www: https://kommunalval.sfp.fi/kandidater/halonen-solveig/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jämställdhet ska vara en del av jämlikt och likvärdigt bemötande för alla kommunivånare

Tasa-arvoon kuuluu kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuus

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Den grundläggande servicen ska fungera på de båda inhemska språken

Peruspalvelujen toimivuus molemmilla kotimaisilla kielillä

Läs mer i vårt valprogram ›