Jimmy Hällström

26

Jag vill arbeta mot psykisk ohälsa genom att lokalt kunna erbjuda mångsidiga aktiviteter, och en livlig miljö där alla skall kunna hitta gemenskap i samhället och därmed också öka hälsa och motion.

Namn: Jimmy Hällström
Kommun: Närpes
Titel: Tradenom, företagare